Przydomowa oczyszczalnia koło

W jaki sposób prosperuje przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków prosperuje na zasadzie naturalnych procesów biologicznych, które rozkładają zabrudzenia zawarte w ściekach na proste związki mineralne, które nie są szkodliwe dla otoczenia. 
Struktura oczyszczalni jest założona tak, by procesy następowały w sposób nasilony. Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni, które różnią się pomiędzy sobą zastosowaną techniką, monumentalnością oraz stopniem oczyszczania. 
W pierwszej kolejności do przydomowej oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji z domu, a ciała stałe ciężkie opadają na dno, gdzie kreują osad. Przydomowa oczyszczalnia działa w warunkach beztlenowych, w związku z tym rozkłada zanieczyszczenia w wodzie, tymczasem tłuszcze oraz gazy unoszą się na nawierzchni i w górnej części osadnika komponują tak zwany kożuch. Z oczyszczalni wypływają wobec tego ścieki klarowne, które poddawane są następnemu oczyszczaniu.